Presentatiezone

In de presentatiezone kan er leerstof gedeeld worden voor een groep. Bijvoorbeeld een leerkracht die klassikaal lesgeeft of een leerling die een spreekbeurt houdt. Op die manier staat communicatie centraal in deze zone. Deze ruimte kan onder andere voorzien worden van een podium. Hier kan de spreker plaatsnemen en vlot zaken toelichten en tonen op bijvoorbeeld een groot scherm. Een tribune waarop de toeschouwers plaats kunnen nemen, mag natuurlijk niet ontbreken.

Praktische tips om alles te halen uit de presentatiezone

Spreken voor een groep is niet voor iedereen gemakkelijk. Met deze handige tips van Klasse kan iedere leerling zonder angst voor de klas spreken.

 • Zijn de leerlingen voorbereid en vertrouwd met het onderwerp waarover ze spreken?
 • Non-verbale communicatie waarbij leerlingen iets aan kunnen wijzen of iets kunnen laten zien, helpt hen af te leiden van hun angst.
 • Natuurlijk is het belangrijk dat de leerlingen gemotiveerd zijn. Laat hen misschien zelf het onderwerp kiezen waarover ze spreken. Hang er iets leuks aan vast zodat ze iets hebben om naar uit te kijken.
Bron: Klasse

Een powerpointpresentatie is een handig hulpmiddel om iets uit te leggen en kennis te delen. We geven je graag enkele tips van KlasCement voor een geslaagde powerpointpresentatie.

Inhoudelijk

 • Je boodschap zo eenvoudig mogelijk overbrengen, biedt meer duidelijkheid.
 • Beperk je tot de kern. Anders wordt je presentatie onoverzichtelijk.
 • Opsommingen geven een duidelijk beeld van wat er bedoeld wordt.
 • Eén onderwerp per dia is eigenlijk genoeg.
 • Kernwoorden en korte zinnen vatten de essentie samen.

Lay-out

 • Een duidelijk leesbaar lettertype en lettergrootte brengen meer duidelijkheid.
 • Toeschouwers worden afgeleid door te veel kleur. Kleur gebruiken mag, maar overdrijf niet.
 • Een simpele opmaak zonder overdreven animatieschema’s of overgangen zal de aandacht verhogen en afleiding vermijden.
Bron: KlasCement

Een leuke tip van KlasCement: met JustPaste.it kunnen leerkrachten samen met hun leerlingen aan een tekst werken. Leerkrachten maken zo een gratis pagina aan en delen deze met hun leerlingen. Zij kunnen op hun beurt dan zelf tekst toevoegen of aanpassen en zelfs afbeeldingen delen. Ook handig om te gebruiken bij een groepswerk.

Bron: KlasCement

Bij de klassieke manier van lesgeven, leggen leerkrachten eerst klassikaal de theorie uit en wordt er daarna geoefend; ook thuis via huiswerk. Wat als je dit zou omdraaien; het zogenaamde ‘flipping the classroom’? Klasse licht dit verder toe.

Je neemt vooraf video’s op waarin je – zo bondig mogelijk – de theorie uitlegt. Die filmpjes kunnen in de presentatiezone, maar ook thuis bekeken worden. Zo zorg je voor:

 • Meer oefentijd.
 • Meer kans op feedback.
 • Meer zelfstandigheid voor je leerlingen want ze sturen hun eigen proces meer aan.
Bron: Klasse

Leerkrachten delen vrijwel een hele dag kennis met hun leerlingen. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen er hun aandacht bijhouden. Met deze tips van Klasse kan je hiervoor zorgen.

 • Een goed voorbereide en boeiende les verhoogt de aandacht van de leerlingen.
 • Nieuwsgierige leerlingen zijn meer geïnteresseerd in de les.
 • Maak gerust duidelijk dat de les begint.
 • Waarom zou je niet doorheen de klas bewegen en individuele vragen stellen?
 • Leerlingen verdienen een pauze. Zo kunnen ze de uitleg verwerken en verhoogt hun concentratie.
Bron: Klasse