Denkzone

Wat is deze zone?

In de denkzone kunnen leerlingen info verzamelen op hun eigen manier en tempo. Bijvoorbeeld door er zelfstandig naar op zoek te gaan (digitaal of fysiek) of door de aangereikte leerstof toe te eigenen of te herhalen. Deze zone is rustig en inspirerend. Een plaats die voorzien is van een gezellige zithoek, wat tafeltjes en stoelen. Een ruimte om individueel even stil te staan, gevoelens te uiten en tot rust te komen.

Hoe ziet deze zone eruit?

Zo kan de denkzone van jouw vernieuwde leeromgeving er ook uitzien. Uiteraard kiest elke school zelf hoe en waarmee deze zone ingericht wordt.

Boekenkast

In de vernieuwde klas wisselen digitale en fysieke inhoud elkaar af. Leerlingen kiezen een boek uit de boekenkast en komen zo even tot rust in de denkzone.

Ergonomische en gezellige meubels

In de denkzone kunnen leerlingen geconcentreerd werken aan ergonomische tafels en stoelen, maar evenzeer tot rust komen in een gezellige zithoek.

Digitale tools

Cloud-toepassingen en communicatietools zorgen ervoor dat leerlingen ook in de denkzone verbonden blijven en vlot kunnen leren.

Mobiel toestel

Leerlingen nemen een mobiel toestel zoals de HP ProBook x360 zo mee naar de denkzone. Ze kunnen er met touch én pen in opperste concentratie op werken.

Praktische tips om alles te halen uit de denkzone

Leerlingen moeten eerst weten hoe ze zelfstandig kunnen leren en werken vooraleer ze effectief zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Met deze eenvoudige tips van Klasse kunnen je leerlingen zelfstandig leren en werken in de denkzone.

 • Weten je leerlingen precies wat ze moeten kennen, kunnen en doen?
 • Een duidelijke planning biedt je leerlingen een houvast.
 • Iedereen leert op een andere manier. Maak je leerlingen dan ook gerust duidelijk dat ze de volgorde van werken steeds kunnen veranderen indien nodig.
 • Het is oké om af en toe een pauze in te lassen.
 • Zelfevaluatie is belangrijk. Waarom zou je je leerlingen niet even stil laten staan bij hun aanpak? Zo weten ze wat er goed en minder goed verloopt.
Bron: Klasse

Misschien wil je onderwijsinstelling haar leerlingen wel meer de kans bieden om zelf aan het roer te staan van hun planning. Hoe kunnen ook leerkrachten dit mee ondersteunen en ervoor zorgen dat leerlingen kritisch nadenken? We geven je enkele tips van Klasse mee.

 • Een handig weekoverzicht schept duidelijkheid. Hierin formuleer je wat je van je leerlingen verwacht en wat de richttijd is voor elke opdracht. Op die manier hebben leerlingen een duidelijk overzicht en kunnen ze zelf – in functie van andere activiteiten – hun planning bepalen.
 • Het kan handig zijn om naast ‘klassieke’ lesuren ook vragenuurtjes in te plannen. Op die momenten kunnen leerlingen al hun vragen over de geplande opdrachten stellen.
 • Zijn leerlingen mee en beleven ze er plezier aan? Of kunnen ze extra ondersteuning en bijsturing gebruiken?
 • Waarom zou je niet samenwerken met andere vakleerkrachten? Eenzelfde opdracht is misschien wel toepasbaar op meerdere vakken.
Bron: Klasse

De denkzone is dé ideale klasruimte om kritisch denken te stimuleren. Want in de 21ste eeuw moet je gewoon kritisch nadenken. Onze samenleving wordt namelijk overstelpt met foute informatie. Iedereen kan bijvoorbeeld zomaar een bericht plaatsen op sociale media. Zonder dat de inhoud ervan gecheckt wordt. Wie niet kritisch nadenkt, zal dan ook geen onderscheid kunnen maken tussen juiste en foute berichten. Helaas is kritisch denken niet inherent aan de menselijke natuur. Het is dan ook de taak van de onderwijsinstelling om haar leerlingen hier vertrouwd mee te maken. Hoe je leerlingen kan leren om kritisch na te denken? We verzamelden tips van Klasse en de universiteit van Gent.

 • Aan de hand van een argumentatieschema – dat je leerlingen zelf opstellen – kunnen ze de argumentatie van een tekst analyseren. Zo kunnen ze logische verbanden grafisch voorstellen, veronderstellingen formuleren en eventuele redeneerfouten ontdekken.
 • Als je het leergesprek als werkvorm gebruikt, breng je leerlingen tot bepaalde inzichten of oplossingen. Je stelt gestructureerde vragen en je bouwt via vraag en antwoord stapsgewijs een redenering op.
Bron: KlasseKlasseUniversiteit Gent

Met deze extra tips van Gavoorgeluk.be en Gezondheid.be zijn leerlingen weer zen om aan de volgende les te beginnen.

 • Dat pauze werkt, is duidelijk. Want tijdens een pauze zetten leerlingen hun uitknop even aan. Ze kunnen dan tijd nemen om alles te laten bezinken, in te zoomen op het moment of te dagdromen.
 • Hoe zit het met de gevoelens van leerlingen? Vraag hier gerust even naar.
 • Waarom zou je geen ontspannende muziek opzetten? Dit kan rust bieden.
Bron: Gavoorgeluk.be – Gezondheid.be