Ontwerpzone

In de ontwerpzone kunnen leerlingen samenwerken aan groepswerken, ideeën delen met elkaar en werken aan oefeningen. Dat kan opnieuw op een digitale manier – bijvoorbeeld met behulp van een digitaal schoolbord – maar ook gewoon met pen en papier. “Samen-werken” staat centraal.

Praktische tips om alles te halen uit de ontwerpzone

Via Klasse leerden we dat leerkrachten beter samen kunnen werken met hun leerlingen als ze naar elkaar luisteren. Want empathisch luisteren zou verbinding creëren. De extra tips van Klasse geven we je graag mee.

 • De eerste tip ligt voor de hand: maak tijd voor elkaar.
 • Waarom zou je geen open vragen stellen om je leerlingen de kans te geven iets te vertellen?
 • Wie als gesprekspartner aangeeft mee te zijn met het verhaal, moedigt de spreker aan om zijn verhaal verder te vertellen.
 • Je hoeft niet direct een oplossing te bieden.
 • Door zorgvuldig je woorden te kiezen, stel je je gesprekspartner gerust.
 • Oogcontact is niet noodzakelijk. Het is misschien al een hele stap voor de leerling om zijn verhaal te doen.
 • Het is aan te raden om ook na het gesprek waakzaam te zijn.
Bron: Klasse

Goed samenwerken is geen evidentie. Met deze tips van Klasse zorg je echter voor een hechte klasgroep die beter zal kunnen samenwerken.

 • Kennen jullie elkaar al? Wie elkaar kent, kan hechter samenwerken.
 • Regelmatig contact zorgt voor een betere samenwerking. Als leerkracht mag je bovendien aanwezig blijven zodat eventuele conflicten niet escaleren.
 • Wat zijn de normen en wie is waarvoor verantwoordelijk? Stel gerust samen groepsrollen en -normen op.
 • Leerlingen houden van uitdagingen. Daarom raden we je aan om regelmatig voor (nieuwe) uitdagingen te zorgen.
Bron: Klasse

De universiteit van Melbourne hecht er veel belang aan dat haar leerlingen vlot samenwerken. Enkele tips die we voor jou verzamelden.

 • Zijn de verwachtingen en gemeenschappelijke doelen duidelijk?
 • Analyseer misschien samen even de taak of vraag.
 • Weet iedereen wat er verwacht wordt? Een overzichtje van wie er wat moet doen, kan duidelijkheid scheppen.
 • Durf gerust (realistische) deadlines op te stellen en splits de taken op.
Bron: Universiteit van Melbourne

Je kent het wel: meestal is er één ‘leider’ bij een groepswerk. Iemand die de kar trekt terwijl anderen zich op de achtergrond houden. Met deze tips van Klasse zorg je ervoor dat elk teamlid betrokken wordt bij het groepswerk.

 • De juiste groepjes samenstellen is van groot belang. 3 tot 5 leerlingen per groep bijvoorbeeld is ideaal.
 • Iedere leerling heeft zijn eigen talenten. Daarom raden we aan om iedereen de rol te geven die het beste bij hem of haar past.
 • Geef leerlingen de kans om tijdens de les te overleggen over hun groepswerk.
 • Weten de leerlingen hoe ze geëvalueerd zullen worden? Betrek hen hier gerust bij.
Bron: Klasse

Klassieke groepswerken waarbij iedereen zich in dezelfde ruimte bevindt, zijn gekend. Nu het onderwijs steeds meer digitaal en zelfs op afstand werkt, vinden er ook meer digitale groepswerken plaats. Hoe pak je dat nu aan? We lijsten graag enkele tips van Veranderwijs voor je op.

 • Welke digitale tool past het beste bij jou of je onderwijsinstelling?
 • Kunnen de leerlingen efficiënt aan de slag met de gekozen digitale tool? Zo niet kan een extra woordje uitleg helpen.
 • Is het groepswerk duidelijk voor de leerlingen en weten ze wat er van hen verwacht wordt?
 • Je klas verdelen in groepjes in aparte break-outrooms kan bijdragen aan een vlot verloop van het digitale groepswerk. Zo heeft elke groep een aparte digitale ruimte ter beschikking om samen te werken. Jij als organisator kan elke ruimte ingaan indien nodig. Wil je als organisator een bericht sturen aan alle deelnemers? Ook dat kan.
 • Via een online co-writing tool kunnen leerlingen samen schrijven aan hun groepswerk. Zo kan jij tussentijdse feedback geven via opmerkingen of chat.
 • Wat dacht je van een blended groepswerk? Bij bepaalde fasen van een groepswerk kan het interessant zijn om elkaar fysiek te ontmoeten. Zo wissel je online en live samenwerken een beetje af.
Bron: Veranderwijs